2
CAT
Iniciar sessió
c
Atenció telefònica 93 737 64 01
2
0
Totes les empreses i professionals que, en el desenvolupament de la seva activitat, tractin dades de carácter personal, estan obligats a cumplir amb les disposicions de referència en matèria de protecció de dades:
Reglament Europeu de Protecció de dades (UE) 2016/679 (RGPD)
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD)

Protecció de Dades-RGPD per a empreses, autònoms i comunitats de propietaris

Què inclou el servei?
l
Redacció del registre d’activitats de tractament (RGPD).
h
Redacció del document de seguretat.
h
Entrega de totes les clàusules per cumplir amb el deure d’informació i consentiment.
h
Redacció de tots els textes legales per la página web (LSSICE).
h
Elaboració dels contractes de confidencialitat amb tercers amb accés a dades (encarregats de tractament – ET) i amb els treballadors.
h
Entrega de la documentació per cumplir amb els protocols i drets afectats.
h
Informe de recomanacions tècniques.
h
Manual pels usuaris amb accés a dades.
h
Anàlisis de riscos i avaluació d'impacte.
h


Pimes i comunitats
n
I
Servei online personalitzat
Adapti el seu negoci o comunitat a la RGPD-LSSICE a través de la nostra plataforma online i contacti amb nosaltres per a qualsevol dubte.
J
Consultoria presencial
Oferim també el servei presencial de consultoria / auditoria en matèria de RGPD i LSSICE a grans empreses o amb necessitats especifiques.
K
Adaptació RGPD prèvia
Si ja ha realitzat una adaptació prèvia podrà seguir estant al dia amb PymeLegal sense cap cost ni complicació afegida.
L
Econòmic
Amb una quota d'alta de 120€ +IVA per a pimes i autònoms o 60€ +IVA per a comunitats de propietaris, eviti multes de 900€ fins a 600.000€.
Cloud Software
n
M
Online, sense instal·lació
Accedeixi a la seva àrea privada des de qualsevol ordinador, així de fàcil i ràpid. Accés als seus documents els 365 dies de l'any per a poder realitzar els canvis que desitgi.
N
Comoditat
Si no disposa de tota la informació podrà guardar les dades en els diferents passos intermitjos i continuar més endavant.
O
Formularis guiats
Formularis fàcils amb indicacions i ajudes extres per avançar ràpid i segur.
Adaptada al seu negoci
n
P
Activitat empresarial
Preseleccionem automàticament els fitxers i opcions més adequades per al seu negoci que podrà ampliar o modificar si és necessari.
Q
Documents personalitzats
Al finalitzar el procés, PymeLegal li facilitarà tota la documentació obligatòria i personalitzada: contractes amb treballadors, encarregats de tractament, clàusules web, ...
F

LSSICE

Obtingui tot el necessari per a complir amb la LSSICE si realitza venta de productes o serveis a través de la seva pàgina web.
Compliment RGPD 100%
n
R
Connexió AEPD
Notificació automàtica a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades gràcies a una passarel·la de dades xifrades i segures.
S
Plenes garanties legals
Som consultors especialitzats en la LOPD i tenim un bufet d’advocats com a partner que ens ajuda en totes les qüestions legals.
Assegurança de Responsabilitat Civil.
T

Consultor RGPD

Contacti amb nosaltres i atendrem personalment els seus dubtes i consultes sobre serveis extra en matèria de la Protecció de Dades-RGPD.
Manteniment i Assessorament
n
U
Manteniment i seguiment
Fins en 3 ocasions al llarg de tot l'any li enviarem de forma automàtica un formulari de seguiment per ajudar a la realització de tasques pendents.
W
Assistència telefònica
Utilitzi la plataforma per mantenir la informació al dia però si té dubtes truqui'ns i atendrem personalment les seves consultes.
Contractar
Contracti ara mateix el servei per 120€/alta +IVA
(renovació anual opcional 60€ + +IVA)
X
Atenció telefònica
93 737 64 01