2
CAT
Iniciar sessió
c
Atenció telefònica 93 737 64 01
2
0
Què es pot registrar com a marca?

Pot ser objecte de marca tot signe susceptible de representació gràfica. Tals signes podran ser:
 • Les paraules o combinacions de paraules, incloses les que serveixen per identificar les persones.
 • Les imatges, figures, símbols i gràfics.
 • Les lletres, les xifres i les seves combinacions.
 • Les formes tridimensionals entre les que s'inclouen els embolcalls, els envasos, la forma del producte o la seva presentació.
 • Els sons.
 • Qualsevol combinació dels signes esmentats.

Per contra, NO podran ser objecte de marca:
 • Signes no susceptibles de representació gràfica.
 • Signes genèrics i específics (p.e. marca "xocolata" per a distingir xocolata, o marca "aigua" per a aigua embotellada).
 • Signes que descriguin qualitat, quantitat, destinació, valor… dels productes o serveis. (p.e. "The Yoga Center", "maduixes de maig", "garantia de qualitat").
 • Formes tridimensionals que venguin imposades per la naturalesa del propi producte (p.e. dibuix d'un plàtan per a distingir plàtans).
 • Signes contraris a la Llei, a l'ordre públic o als bons costums (p.e. paraules sexistes, malsonants).
 • Signes que puguin induir al públic a error (p.e. marca "olioliva" per a olis).
 • Signes que reprodueixin o imitin els escuts, banderes i emblemes municipals, provincials, de les Comunitats Autònomes, de l'Estat espanyol i d'altres Estats tret que intervingui la deguda autorització.

El registre de la marca és l'única forma que tenen els propietaris de la marca en qüestió, de garantir-se el ple i exclusiu dret d'ús sobre la mateixa, evitant usos malintencionats per part de tercers.

Què són les classes dels productes i serveis?

Existeixen 45 classes i a cadascuna d'elles li correspon un grup de productes o serveis. Quan es diposita una marca és necessari especificar els productes o serveis d'interès i saber a quina classe pertanyen per a poder pagar les taxes corresponents i procedir al registre.

Quant dura el registre d'una marca?

En general, les marques es concedeixen per deu anys des de la data de la sol·licitud. Es pot renovar indefinidament per períodes successius de deu anys. Els drets que confereix una marca es limiten al territori en el qual va ser registrada.

Què és l'avaluació prèvia?

Estudiar la viabilitat de la seva protecció i adequació al mercat, així com dur a terme una cerca prèvia per a detectar l'existència de marques anteriors, que puguin suposar un obstacle per a la nova sol·licitud.

PymeLegal li ofereix de forma totalment gratuïta una avaluació prèvia de la seva marca a través del següent enllaç.

Estic protegit des del moment de presentació de la sol·licitud?

Sí, la marca està protegida des del moment en què es diposita la sol·licitud. No obstant, només es podrà fer valer davant tercers a partir de la publicació de la seva concessió. No obstant això, la sol·licitud de marca confereix al titular, des de la data de publicació, una protecció provisional consistent en el dret a exigir una indemnització raonable i adequada a les circumstàncies. Si finalment la marca no es concedeix, es consideraria com si aquesta marca no hagués existit mai.

Qui pot presentar oposició contra la meva sol·licitud de marca?

Qualsevol persona que es consideri perjudicada podrà oposar-se al registre de la marca, invocant les prohibicions previstes en la Llei de Marques (ex. titulars de marques anteriors idèntiques o similars registrades o utilitzades per classes idèntiques o afins…).

Quant temps passa abans que la marca sigui registrada?

A Espanya, la Llei de Marques estableix un termini màxim per a la resolució del procediment de registre de marques. En concret per a la concessió de marques i noms comercials el termini màxim de resolució és de 12 mesos si la sol·licitud no pateix cap suspens i no tingués oposicions. D'existir, el termini seria de 20 mesos.

No obstant, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques resol abans amb caràcter general, en 5 o 6 mesos en moltes ocasions.

Puc estendre la meva marca a altres països?

Sí, pots estendre la teva marca a altres països quan tu vulguis, si bé hauràs de tenir en compte que, sempre que no reivindiquis el dret de prioritat, la marca tindrà com a data de sol·licitud, la data de presentació de la sol·licitud davant l'Oficina de Marques del país d'interès.

La protecció a l'estranger es pot obtenir sol·licitant la marca directament país per país, mitjançant la sol·licitud de Marca Internacional (Conveni format per 98 països) o mitjançant sol·licitud de Marca de la Unió Europea (28 països).

Què és el dret de prioritat?

El dret de prioritat és la possibilitat de gaudir d'un termini de sis mesos durant el qual, si es presentés una segona sol·licitud idèntica en un altre país seria possible reconèixer a ambdues, a tots els efectes, la data de presentació de la primera sol·licitud.

És suficient haver registrat un domini d'internet per tenir l'exclusiva sobre aquest nom?

No, més aviat és insuficient. Només si ets titular d'una marca registrada pots impedir que uns altres facin ús de la mateixa per a productes o serveis del teu mateix sector.

Puc recuperar un domini que ha registrat un tercer i que afecta a la meva marca?

Si. Existeixen diverses línies d'actuació per intentar recuperar-ho. Us ho expliquem aquí: Com recuperar el teu domini d'Internet en cas de robatori o abús?
X
Atenció telefònica
93 737 64 01