2
CAT
Iniciar sessió
c
Atenció telefònica 93 737 64 01
2
0

Protecció de Dades i Registre de Marques online

Sigui el nostre partner, integri la plataforma a la seva cartera de serveis i augmenti els seus ingressos.
Dossier partner
Serveis a la carta
Vostè escull els serveis que vol incorporar.
A
100% personalitzable
Personalitzem la plataforma amb la seva imatge corporativa (documentació i web). Desapareix tota referencia a PymeLegal. Integrable a la seva pàgina web.
B
Àrea de gestió privada
Des del seu panell de gestió podrà fer un seguiment de clients, consultar l’estat dels processos i realitzar tràmits.
D
Costos
Sense costos de manteniment ni quotes. Només li facturarem a final de mes les altes que hagi realitzat. Vostè establies les tarifes finals als seus clients.
W

Suport

Nosaltres li donarem suport legal i tècnic davant els dubtes que li puguin traslladar els seus clients.
RGPD
n
Mòdul d'adaptació a la Protecció de Dades-RGPD i LSSICE per a assessories, gremis i associacions, empreses de serveis i administradors de finques.
C
Formació Protecció da Dades-RGPD
Formarem al personal encarregat de la gestió d'aquest servei i tindrà el nostre suport en tot moment davant dubtes o consultes dels seus clients.
J
Assessorament
Contacti amb nosaltres i atendrem personalment els seus dubtes i consultes sobre casos particulars dels seus clients.
F
LSSICE
Servei integrat LSSICE per que pugui generar als seus clients els avisos legals corresponents a les seves pàgines web.
Registre de marques
n
Obtingui de forma ràpida. Automàtica i sense compromís, un pressupost detallat sobre la sol·licitud de registre de marca per al seu client. Podrà tramitar el servei sempre sota l’assessorament d’un advocat especialitzat durant tot el procés.
{
Pressupost directe
La plataforma ofereix de forma automàtica un càlcul de costos i taxes del procés de registre de la marca introduïda.
u
Serveis de valor afegit
Des de l’avaluació prèvia gratuïta al servei de vigilància, la nostra plataforma posa a la seva disposició serveis que asseguraran una millor protecció de la marca per al seu client.
D
Costos
Sense costos de manteniment ni quotes. Només li facturarem els registres realitzats. Vostè estableix les seves tarifes a través del panell de gestió.
Contractar el servei
Ofereixi el servei de protecció de dades i realitzi el registre de les marques dels seus clients d’una forma fàcil, fiable, ràpida i econòmica a través del nostre software online.
X
Atenció telefònica
93 737 64 01