2
CAT
Iniciar sessió
c
Atenció telefònica 93 737 64 01
2
0
Comunitats
de propietaris
60
 €
Iva inclòs
Renovació opcional
20€/any
Pimes
i autònoms
120
 €
Iva inclòs
Renovació opcional
60€/any
Intermediaris i
marca blanca
Preus
especials
Consultoria
presencial
Pressupost
a mida
Comunitats
de propietaris
60
 €
Iva inclòs
Renovació opcional
20€/any
Pimes
i autònoms
120
 €
Iva inclòs
Renovació opcional
60€/any
Intermediaris i
marca blanca
Preus
especials
Consultoria
presencial
Pressupost
a mida

Protecció de Dades-RGPD i LSSICE

Pimes, autònoms i comunitats
Intermediaris i marca blanca
Consultoria presencial

Adaptació online

h
h
h
Registre activitats de tractament
h
h
h
Anàlisis de risc
h
h
h
Avaluació d'impacte
h
h
h
Document de seguretat i recomanacions tècniques
h
h
h
Clàusules i avisos legals
h
h
h
Compromisos de confidencialitat de treballadors
h
h
h

Contractes amb encarregats de tractament

h
h
h
Drets afectats
h
h
h
Manual per a usuaris amb accés a dades
h
h
h
Checklist de seguiment
h
h
h
Carpeta física
h
h
h
Preus especials
h
h
h
Formació personal
h
h
h
Personalització plataforma
h
h
h
Visita presencial i entrega en mà
h
h
h
Protecció de Dades-RGPD i LSSICE
Pimes, autònoms i comunitats
n
Adaptació online
h
Registre activitats de tractament
h
Anàlisis de risc
h
Avaluació d'impacte
h
Document de seguretat i recomanacions tècniques
h
Clàusules i avisos legals
h
Compromisos de confidencialitat de treballadors
h
Contractes amb encarregats de tractament
h
Drets afectats
h
Manual per a usuaris amb accés a dades
h
Checklist de seguiment
h
Carpeta física
h
Preus especials
h
Formació personal
h
Personalització plataforma
h
Visita presencial i entrega en mà
h
Intermediaris i marca blanca
n
Adaptació online
h
Document de seguretat i recomanacions tècniques
h
Clàusules i avisos legals
h
Compromisos de confidencialitat de treballadors
h
Contractes amb encarregats de tractament
h
Drets afectats
h
Manual per a usuaris amb accés a dades
h
Checklist de seguiment
h
Carpeta física
h
Preus especials
h
Formació personal
h
Personalització plataforma
h
Visita presencial i entrega en mà
h
Consultoria presencial
n
Adaptació online
h
Document de seguretat i recomanacions tècniques
h
Clàusules i avisos legals
h
Compromisos de confidencialitat de treballadors
h
Contractes amb encarregats de tractament
h
Drets afectats
h
Manual per a usuaris amb accés a dades
h
Checklist de seguiment
h
Carpeta física
h
Preus especials
h
Formació personal
h
Personalització plataforma
h
Visita presencial i entrega en mà
h
X
Atenció telefònica
93 737 64 01