2
CAT
Iniciar sessió
c
Atenció telefònica 93 737 64 01
2
0
Recuperació
mitjançant compra
Des de
200
 €
+IVA
Recuperació
mitjançant requeriment
Des de
400
 €
+IVA
Resolució
de controvèrsies
Aproximadament
3500-4000
 €
+IVA
1500€ de taxes incloses
(.com, .net, .org, .es, .cat)
Recuperació
mitjançant compra
Des de
200
 €
+IVA
Recuperació
mitjançant requeriment
Des de
400
 €
+IVA
Resolució
de controvèrsies
Aproximadament
3500-4000
 €
+IVA
1500€ de taxes incloses
(.com, .net, .org, .es, .cat)
Recuperi el seu domini amb PymeLegal
Comptem amb un bufet d’advocats especialitzats en noves tecnologies que l’assessorarà i tramitarà la recuperació del seu domini.

Soliciti informació sense compromís.
Té vostè interès legítim sobre el nom? (És titular de la marca)
h
Si
h
No
Datos de contacto
La comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d’informació de PymeLegal, S.L. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per atendre la seva sol.licitud. Mitjançant la indicació de les seves dades i de conformitat amb el que s’estableix a l’article 6 de la L.O.P.D. vostè atorga consentiment inequívoc a PymeLegal, S.L. perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades a l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, si s’escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit, tot indicant les seves dades personals a PymeLegal, S.L., al domicili C/Pau Claris, 156 3º 1ª 08009 Barcelona.
ENVIAR
X
Atenció telefònica
93 737 64 01